TAZE BETON SICAKLIĞI VE BETON SOĞUTMANIN ETKİLERİ


Beton Teknikleri ve Soğutma Giriş;
Beton Soğutma Çözümleri ROSEN

Günümüzde, yüksek katlı yapılar başta olmak üzere hidroelektrik santraller, nükleer santraller, köprü ve otoyollar, hava limanları gibi beton dayanımının en yüksek seviyelerde olması gereken yapılarda hem kütle betonu dökülmekte hem de çimento bakımından zengin yüksek kalite beton dökümü gerçekleşmektedir. Bu durumda da çimento ve suyun tepkimesi sonucu ekzotermik(ısı veren) bir reaksiyon olarak hidratasyon ısısı ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple betonun iç kısımlarında sıcaklık 80°C’yi bulurken, çevre ile fakları 40-50°C’yi bazen aşmaktadır. Yükselen ısı sebebiyle beton-çevre arasındaki aşırı sıcaklık farkından dolayı beton soğuduğunda betonun hacmi küçülmekte ve çatlamalar meydana gelmektedir. Bu çatlamalar sonucunda beton dayanımı düşmekle birlikte, toprak altındaki zararlı maddeler, kimyasallar içeren sularla temas halinde olacağından özellikle kütle halinde dökülen temel betonlarında taze beton sıcaklığı ve koruma tedbirleri büyük önem taşımaktadır.
 

Sıcağın etkileri; Beton Soğutma ROSEN

 
Taze betonun kütle halinde dökülmesi sırasında, herhangi bir andaki beton iç sıcaklığı ve beton yüzeyi ile çevre arasındaki sıcaklık farkları betonun çatlamasında önemli rol oynamaktadır. Betonda meydana gelebilecek bu çatlamalar ile beton korozyona açık hale gelmekte, betonun dış etkilere açık hale gelmesinden dolayı dayanım ve dayanıklılık zayıflayacağından dolayı, termal etkilerin oluşturduğu çatlamaların oluşmaması için önlemler almak gerekmektedir.
 

Sıcaklığı Etkileyen Faktörler; 

 
 Taze beton sıcaklığını etkileyen faktörler arasında tasarımdaki çimento dozajının fazla olması, kullanılan çimento, agrega, suyun sıcaklığı ve ortamın aşırı sıcak olması sayılabilir etkilerdir. Bu etkileri en aza indirmenin çeşitli yolları elbette vardır. Karışım sıcaklığını düşürmek için çimento stoklu şekilde çalışılmalıdır. Silolar beyaz renkli olmalıdır. Agrega karışımda en fazla kullanılan malzeme olduğundan dolayı en fazla soğutulmak istenen malzemedir fakat ısı transfer hızı en düşük olan malzemelerdendir ve sıcaklık kontrolü çok zordur. Fakat uygulanan soğutma yöntemleri yine de vardır. Buharlaşacak kadar su püskürtme, gölgede bekletmenin yanında büyük silolarda hava ile soğutma da uygulanan yöntemler arasındadır.
 

Beton sıcaklığını düşürücü yöntemler;

 Akkuyu Nükleer Santrali Beton Soğutma ROSEN

 
 Beton soğutma konusunda en fazla uygulanan yöntem ise şüphesiz beton karışımına katılan suyu soğutmaktır. Soğuk suyun istenen sıcaklığı yakalayamadığı koşullarda ise karışıma buz ekleme yoluna gidilmektedir.
  Soğuk su ihtiyacına yönelik olarak chiller ve buzlu su üniteleri kullanılmaktadır. Chiller ile yapılan su soğutmada su sıcaklığı 4-8°C aralığına kadar soğutulmaktadır. Daha düşük sıcaklık ihtiyacı durumunda buzlu-su olarak adlandırdığımız suyun 0.5°C ye kadar soğutulduğu cihazlar devreye girmektedir.
 Çevre sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde taze beton sıcaklığını düşürmek için buzlu-su ünitesinin de tek başına yetersiz kaldığı durumlarda ise çözüm olarak yaprak buz tesisleri sunulmaktadır. Üretime buzun da dahil olmasıyla birlikte genellikle istenilen karışım sıcaklığı yakalanmaktadır.
 
  Bu adımlar uygulanmadan evvel beton soğutma konusunda dünyanın en önemli projelerinde çözüm ortağı olarak görev almış Rosen Cooling System’den en doğru reçetenizi isteyebilir profesyonel yaklaşımlarla problemlerinize çözüm bulabilirsiniz.
 
Hazırlayan ; Ferdi Büyüktepe 
Elektrik Elektronik Mühendisi